🔸جمعه بیست و پنجم تیر ماه ۱۴۰۰🔸
                               تعداد 104 تزریق واکسن کرونا 
 استقبال کم نظیر شهروندان عزیز شهرستان زبرخان در روز جمعه از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۳  ، از طرح واکسیناسیون عمومی در مرکز تجمیعی شهرستان.