🔸 مهندس اکرم قربانی کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان زبرخان ، با اعلام این خبر گفت: این پلمپ پیرو بازدید مشترک کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای شبکه با نماینده محترم فرمانداری ، در راستای عدم رعایت ضوابط بهداشتی  و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی کووید ۱۹ صورت گرفت.