صبح هفتم تیر ماه ۱۴۰۰ ، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان زبرخان به اتفاق برخی از مدیران و کارشناسان شبکه ، با حضور در اداره دادگستری شهرستان زبرخان ضمن دیدار با رئیس اداره دادگستری و دادستان  محترم این شهرستان ، هفته قوه قضائیه را به آنان و کادر قضایی و اجرایی این اداره تبریک گفت.

🔸دکتر حامد سلیمانی در این دیدار صمیمی ، از حمایت ها و همراهی خوب و مؤثر دستگاه قضایی شهرستان ، در جهت رفع مشکلات بهداشتی  و همچنین اجرای مصوبات ستاد کرونا ، تقدیر و تشکر کرد. 
🔸 در این دیدار ، آقای همتی فر ، ریاست محترم دادگستری شهرستان ، ضمن خوش آمد گویی ، اقدامات شبکه بهداشت و درمان زبرخان را در تمامی زمینه ها و بخصوص در مدیریت بیماری منحوس کرونا ، خوب ارزیابی کرد و افزود : با مدیریت جهادی که در سطح شبکه و در این مدت کوتاه از راه اندازی آن صورت گرفته ، اقدامات ارزنده ای انجام شده ، که نوید روزهای بهتر را برای مردم در حوزه سلامت شهرستان دارد.
🔸 وی همچنین ، به موضوع آسیب های اجتماعی در سطح شهرستان اشاره و خواستار کمک شبکه با استفاده از مشاوران و کارشناسان خود جهت پیشگیری از تبعات و وقوع جرم ناشی از این آسیب‌ها شد.