🔸 در نخستین جلسه هم اندیشی بین شبکه بهداشت و درمان و کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه شهرستان زبرخان ، موضوع مجوز راه اندازی نخستین مرکز نیکوکاری سلامت شهرستان مطرح گردید.
🔸 در این جلسه ، حامد سلیمانی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان زبرخان گفت: داشتن موسسه ای که بتواند کمک های نقدی و غیر نقدی مردم به بهداشت و درمان را هدایت و برنامه ریزی نماید ، یک ضرورت است.
🔸وی در ادامه افزود: مشارکت مردم در توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی شهرستان بسیار رضایت بخش بوده و امیدوارم راه اندازی این مرکز ، بتواند منجر به افزایش مشارکت و کمک های خیرین سلامت گردد.
🔸 درودی سرپرست کمیته امداد شهرستان نیز در این جلسه ، به اهداف و قابلیت‌های راه‌اندازی مرکز نیکوکاری سلامت ، از جمله شناسایی ظرفیت‌های بالقوه در سلامت ، کمک به مددجویان در جبران هزینه‌های بهداشت و درمان ، ایجاد صندوق قانونی جهت جذب کمک های نقدی خیرین و... اشاره کرد.