یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان زبرخان در محل فرمانداری این شهرستان با حضور فرماندار، سرپرست شبکه بهداشت و درمان زبرخان، رئیس اداره آموزش و پرورش و سایر اعضای این شورا در صبح روز سه شنبه بیست و پنجمین شهریورماه برگزار شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان زبرخان در این جلسه طی یک گزارش، آخرین وضعیت مدارس زبرخان در خصوص رعایت شیوه نامه های بهداشتی را به تفکیک مراکز، شهر ها و روستاهای تحت پوشش و درصد رعایت آن را تشریح کرد.

حامد سلیمانی در ادامه ضرورت استمرار رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مدارس را از مدیران آموزش و پرورش شهرستان خواستار شد و تاکید کرد در صورتی که مدرسه ای شرایط بهداشتی لازم برای دانش آموزان را نمی تواند فراهم آورد از بازگشایی و حضور دانش آموزان در مدرسه ممانعت به عمل آورند