سرپرست شبکه بهداشت و درمان زبرخان از روند تکمیل ساخت پروژه خیرساز مرکز خدمات جامع سلامت حاجی آباد و راه اندازی و افتتاح این مرکز در آینده ای نزدیک خبر داد.

حامد سلیمانی در بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت حاجی آباد با تکریم از خیر نیک اندیش، آخرین وضعیت پروژه را بررسی کردو هماهنگی هایی که می بایست از طریق ادارات ذیربط جهت تسهیل کار صورت بگیرد مطرح و برنامه ریزی شد.

مرکز خدمات جامع سلامت حاجی آباد به همت خیر نیک اندیش سلامت آقای حاج ابوالحسن قرایی با زیربنای 520 متر مربع خدمات پزشکی، پرستاری، آزمایشگاه، مامایی، دندان پزشکی و خدمات مراقبتی پیش از تولد تا سالمندی را به 5 هزار و 200 نفر از جمعیت تحت پوشش منطقه ارائه خواهد داد.

بازدید سرپرست شبکه بهداشت و درمان زبرخان و‌نماینده خیّر نیک اندیش صبح روز یکشنبه شانزدهم شهریورماه صورت گرفت